موضوع بندی

 

جمعه 27 دی‌ماه سال 1387
گل بس و خدا داد !

 مرد 

فرزند اولش را که دختر بود  گل بس  نامید  

 

 فرزند دومش که به دنیا آمدپسر بود و او را خدا داد نامید 


پنج‌شنبه 19 دی‌ماه سال 1387
به رسم تظاهر

رویه احوالپرسی را که از سرگذراندیم

به رسم تظاهر 

دو ردیف دندان های مان را به هم نشان دادیم 

لختی نگذشته 

چشمان مان را برای هم تنگ کردیم 

اما دلهایمان را از هم پنهان داشتیم 

و بروی هم نیاوردیم  

که دیگر نمی توانیم دل هایمان را برای هم تنگ کنیم 

اگر دمی بیشتر هم نفس می شدیم 

شاید تنگی نفس مان را نمی توانستیم کتمان کنیم 

برغم زن بودن و خوش سخن بودن مان 

نه خوشی های مشترک گذشته می توانست باب سخن را بگشاید 

و نه خوشی های دور بودن از هم دیگر  


چهارشنبه 4 دی‌ماه سال 1387
پوشش اصیل زنان بندرکنگ


 

 
آرشیو
طراح: نوید

عناوین آخرین یادداشت ها

هرمزگانیها: